Jerzy Maciej Fedorowicz

Zastępca Dyrektora

Urodzony w Krakowie, w roku 1975.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Podyplomowo ukończył także studia z zakresu Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest też absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile, o kierunku organizacja transportu.

Od 1998 roku związany z Teatrem Ludowym. Początkowo jako inspicjent i sufler na Scenie Pod Ratuszem, następnie na stanowisku specjalisty ds. reklamy i sprzedaży spektakli, od maja 2006 do 31.12.2014 jako kierownik Działu Promocji i Obsługi Widza, a od 1.01.2015 – zastępca dyrektora Teatru Ludowego.


Posiada również doświadczenie samorządowe. W latach 2002-2014 był radnym miasta Krakowa, w latach 2014 - 2018 r. radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Kultury. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie wybrany na radnego Sejmiku, na kadencje 2018-2023.