REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW OTWARTYCH (VOUCHERÓW):

1. Płatności za vouchery można dokonać w kasie biletowej bądź przelewem na konto TeatruLudowego:
PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków.

W tytule przelewu należy podać: opłata za vouchery, imię i nazwisko oraz telefon osoby kupującej. W przypadku chęci otrzymania voucherów w wersji elektronicznej przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy: rezerwacja@ludowy.pl

2. Każdy voucher ma określony termin jego wykorzystania/termin ważności.

3. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.

4. Voucher należy wymienić w kasie biletowej Teatru Ludowego na bilet wstępu na wybrany spektakl(wyłączając spektakle gościnne, premiery, spektakle sylwestrowe, spektakle zamknięte oraz spektakle łączone), pod warunkiem dostępności miejsc.

5. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.

6. Voucher można wymienić na bilet tylko w kasach Teatru Ludowego: Duża Scena - os. Teatralne 34 oraz Scena Pod Ratuszem - Rynek Główny 1, na dowolny spektakl (z wyjątkiem spektakli wymienionych w pkt 4) i bilety w każdej strefie cenowej. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera, kasa nie zwraca różnicy.

7. Za niewykorzystane vouchery Kasa nie zwraca pieniędzy. Cena jednego vouchera  wynosi 77 zł.