Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
22.10.2020

RAPORT KULTURA

22 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki podczas prezentacji Raportu Kultura opracowanego przez ekspertów think tanku Open Eyes Economy dojdzie do spotkania twórczych środowisk Krakowa.

W czasie pandemii COVID - 19 i lockdownu Kultura została zamrożona. Na drzwiach instytucji, teatrów, muzeów i galerii wywieszono kartki “nieczynne do odwołania”. Cały sektor został drastycznie wyłączony i pozbawiony zarówno kontaktu z odbiorcą jak i dopływu środków finansowych związanych ze swoją działalnością. Tak radykalne i dramatyczne doświadczenia wymagają podjęcia działań specjalnych. Koniecznością staje się spotkanie różnych środowisk, wymiana doświadczeń i stworzenie nowych ram współpracy.

22 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki podczas prezentacji Raportu Kultura opracowanego przez ekspertów think tanku Open Eyes Economy dojdzie do takiego spotkania twórczych środowisk Krakowa.

Ruch Open Eyes Economy to nie tylko rozwijane w środowiskach akad emickich koncepcje ekonomiczne. Jego inicjatorzy zawsze podkreślali, że to dzięki artystom skomplikowane teorie naukowe mogą oddziaływać społecznie. Dlatego prezentację dokumentu poprzedzi eksplikacja otwieranego przez Teatr im J. Słowackiego w Krakowie i AYA Found projektu Kultura Futura pokazująca, jak w praktyce splatają się ze sobą wydarzenia par excellence interdyscyplinarne.

Podczas spotkania w Małopolskim Ogrodzie Sztuki zaplanowano również specjalny performance Aleksandra Janickiego z akcji artyst ycznej Isolation - Confrontation, jako symboliczne wprowadzenie do tez przedstawionych w Raporcie Kultura. 

Najważniejsze wnioski raportu omówi prof. Jerzy Hausner, po czym przedstawi rekomendacje zespołu eksperckiego. W dyskusji „ Kultura sposobem na kryzysy , kryzys sposobem na kulturę? ” zostaną one skonfrontowane z doświadczeniami artystów, animatorów wydarzeń kulturalnych i osób kierujących  instytucjami kultury i nauki Krakowa. W programie znajdzie się również projekcja filmu  przygotowanego przez ZAiKS.

Wydarzenie zakończy występ trębacza Antoniego "Ziuta" Gralaka wraz z zespołem 100nka .

Multimedialne Forum / Raport Kultura / Kultura Futura
Godz. 11.00
Małopolski Ogród Sztuki, ul Rajska 12

Powyższe działanie to inicjatywa Open Eyes Economy HUB oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekon omicznego w Krakowie oraz Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i AYA Found.

Spektakl: reżyseria, muzyka, performance : Aleksander Janicki AYA Found / Kultura Futura

U dział biorą:
Prelegenci :  
Jerzy Hausner Przewodniczący Rady Programowej OEES, Funda cja GAP
Izabela Błaszczyk, Dyrektor Krakowskieg o Biura Festiwalowego
Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Michał Komar, Wiceprezes Stowarzys zenia Autorów ZAiKS
Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kul tury
prof. dr hab. Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Joanna Sanetra - Szeliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Interlokutorzy:
Prof. Andrzej Bednarczyk , Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. Andrzej Jajszczyk , członek Rad y Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Prof. Jerzy Stelmach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Moderator
Tomasz Janowski, Instytut W spólnot Obywatelskich, Współautor projekt u Kultura Futura

Reżyser i autor spektaklu:
Alek Janicki, artysta, performer, AYA Found, Twórca Międzynarodowe g o Forum Kultura Futura

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/367832764343033/?active_tab=about

Transmisja będzie dostępna na naszym kanale na FB: https://www.facebook.com/OpenEyesEconomy

Oraz na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeJr22S3_OlwbZhTeFJoxdghttps://teatrwkrakowie.pl/
https://oees.pl/
https://aptekagallery.com/

Popularne

Obrazek
01.10.2021

"ANDŻEJ ŚNIEGU / MONODRAM ŁOBUZERSKI WZNIOSŁY" - PRZEDPREMIEROWO

Ożyły mury Ratusza. Słowa Mistrza i dźwięki muzyki uniosły się nad zdumionym Krakowskim Rynkiem…

Zobacz więcej
Obrazek
10.09.2021

ZADANIE INWESTYCYJNE

Teatr Ludowy realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia – Etap 4" w ramach Programu Infrastruktura Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Zobacz więcej
Obrazek
07.09.2021

"ANDŻEJ ŚNIEGU" - POKAZ PRZEDPREMIEROWY

Autobiograficzny monodram "Andżej Śniegu" autorstwa i w wykonaniu legendy krakowskiej Sceny teatralnej - Andrzeja Franczyka. Zapraszamy 30 września na Scenę Pod Ratuszem.

Zobacz więcej