Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
22.09.2020

OGŁOSZENIE

Ws. sprzedaży składników majątkowych Teatru Ludowego - sprzedaży kontenerów magazynowych

Teatr Ludowy odstępuje od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym anuluje postępowanie ws. sprzedaży kontenerów magazynowych, ogłoszone w dniu 11  września 2020 r.
Jednocześnie Teatr Ludowy z siedzibą os. Teatralne 34 w Krakowie informuje, że ponownie ogłasza sprzedaż następujących ruchomości:
• Kontener magazynowy (typu kontener morski), używany, o wymiarach 2,4 m x 6 m, wysokość 2,55 m.

Cena wywoławcza: 4 700,00 zł brutto , minimalne postąpienie 100,00 zł.

• Kontener magazynowy (typ kontener morski), używany, o wymiarach 2,4 m x 12,2, wysokość 2,55 m.

Cena wywoławcza 5 700,00 zł brutto , minimalne postąpienie 100,00 zł.

Oferty za tytułowane "Oferta zakupu kontenera" zawierające dane oferenta (imię, nazwisko /nazwa firmy, adres oraz numer telefonu kontaktowego, adres e-mail), wskazanie kontenera do zakupu oraz proponowaną cenę zakupu brutto, należy przesłać do dnia 25.09.2020 r. godz. 12.00 na adres Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków lub mailowo na adres teatr@ludowy.pl .

Teatr Ludowy poda na swojej stronie internetowej BIP ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do dnia 29.09.2020 r., jak również poinformuje mailowo o rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

W przypadku gdy nabywcą będzie osoba lub podmiot nieposiadająca przymiotu konsumenta, rękojmia co do sprzedanych rzeczy będzie wyłączona w trybie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Teatr Ludowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia kontenerów w dn. 22.09.2020 r. w godzinach między 10.00 a 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą do kontaktu ws. oględzin jest Justyna Mikoś tel. 503 198 709.

Popularne

Obrazek
01.10.2021

"ANDŻEJ ŚNIEGU / MONODRAM ŁOBUZERSKI WZNIOSŁY" - PRZEDPREMIEROWO

Ożyły mury Ratusza. Słowa Mistrza i dźwięki muzyki uniosły się nad zdumionym Krakowskim Rynkiem…

Zobacz więcej
Obrazek
10.09.2021

ZADANIE INWESTYCYJNE

Teatr Ludowy realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia – Etap 4" w ramach Programu Infrastruktura Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Zobacz więcej
Obrazek
07.09.2021

"ANDŻEJ ŚNIEGU" - POKAZ PRZEDPREMIEROWY

Autobiograficzny monodram "Andżej Śniegu" autorstwa i w wykonaniu legendy krakowskiej Sceny teatralnej - Andrzeja Franczyka. Zapraszamy 30 września na Scenę Pod Ratuszem.

Zobacz więcej