Kontakt

Kierownik działu technicznego
Michał Ruszkowski

kierowniksceny@ludowy.pl

tel. 12 68 02 143 lub 690 020 511