Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
12.06.2017

41. SESJA KSD UNESCO W KRAKOWIE

to szczególne wyróżnienie dla miasta.

 

Polska będzie gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Do Krakowa przyjadą przedstawiciele 190 krajów, które są sygnatariuszami konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO z 1972 roku. Komitet składa się z 21 członków. Polska jest jednym z nich.

Polska będzie też przewodniczyć Komitetowi Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Jackowi Purchuli, dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Kultury.

 

Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu. Na miejsce posiedzenia wybrano Centrum Kongresowe ICE Kraków. Tam będą miały miejsce także wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

 

Podczas trwających 10 dni obrad przedstawiciele 21 państw Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podejmować będą decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. "W Polsce mamy 14 miejsc światowego dziedzictwa. Na sesji zorganizowanej między 2 a 12 lipca w Krakowie będziemy starali się o wpis 15., dotyczący podziemi w tarnowskich górach. To dawne kopalnie ołowiu, srebra i cynku" - zapowiedział Gliński.

 

Podpisanie porozumienia w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa odbyło się 19 kwietnia w paryskiej siedzibie UNESCO. Umowę podpisali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ze strony polskiej oraz dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova. Pełnomocnikiem MKiDN ds. organizacji sesji jest wiceminister kultury Magdalena Gawin.

 

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu, a także Forum Młodych Profesjonalistów oraz - organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO - Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, a także Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.


Organizatorzy sesji kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrod

Organizatorem 41. sesji z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje ją we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa.

Z ramienia MKiDN organizatorem wykonawczym i koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa; przewodniczącym sesji będzie prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

 

UNESCO Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury jest organizacją współpracy wielostronnej w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji. Należy do niej obecnie 195 państw. Podczas forów UNESCO wypracowywane są programy współpracy międzynarodowej i normy prawne w formie konwencji, zaleceń czy deklaracji.

 

Międzynarodowy Komitet Światowy Dziedzictwa Kulturalnego i Naukowego tworzy 21 krajów wybranych spośród wszystkich państw, które ratyfikowały "Konwencję UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" z 1972 r. Rządy państw-stron wyznaczają członków Komitetu na 6-letnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne. Obecnie w jego skład wchodzą: Angola, Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Liban, Peru, Portugalia, Republika Korei, Tunezja, Turcja, Wietnam, Zimbabwe, Zjednoczona Republika Tanzanii oraz Polska, która jest członkiem Komitetu po raz drugi w historii działania tego organu. Obecna kadencja trwająca od 2013 r. zakończy się w październiku 2017 r.

Na liście światowego dziedzictwa znajdują się zabytki architektury i urbanistyki, pomniki przyrody, formacje geologiczne i ekosystemy, a także krajobrazy kulturowe. Obecnie są to 1052 dobra w 165 państwach.

 

Popularne

Obrazek
20.04.2023

"SZTUKA" - NOWY TYTUŁ W REPERTUARZE

Już niebawem NOWY tytuł w naszym repertuarze. Spektakl na podstawie „SZTUKI" Yasminy Rezy reżyseruje Tadeusz Łomnicki.

Zobacz więcej
Obrazek
24.01.2023

SPOTKANIE Z PUBLICZNOŚCIĄ - "BALLADY I ROMANSE. HORROR SCHOOL MUSICAL"

Za nami druga styczniowa premiera studencka na Dużej Scenie, po której odbyło się spotkanie z aktorami. Publiczność mogła podzielić się wrażeniami po spektaklu oraz wziąć udział w dyskusji.

Zobacz więcej
Obrazek
17.01.2023

SPOTKANIE Z PUBLICZNOŚCIĄ - "DON KICHOT RZEWNE PIEŚNI KOBIETY POPULARNE SERIALE I RYCERZE"

14 stycznia na Dużej Scenie odbyło się spotkanie z aktorami. Publiczność mogła podzielić się wrażeniami po spektaklu oraz wziąć udział w dyskusji.

Zobacz więcej