Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
12.06.2017

41. SESJA KSD UNESCO W KRAKOWIE

to szczególne wyróżnienie dla miasta.

 

Polska będzie gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Do Krakowa przyjadą przedstawiciele 190 krajów, które są sygnatariuszami konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO z 1972 roku. Komitet składa się z 21 członków. Polska jest jednym z nich.

Polska będzie też przewodniczyć Komitetowi Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Funkcję przewodniczącego powierzono prof. Jackowi Purchuli, dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Kultury.

 

Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu. Na miejsce posiedzenia wybrano Centrum Kongresowe ICE Kraków. Tam będą miały miejsce także wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

 

Podczas trwających 10 dni obrad przedstawiciele 21 państw Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podejmować będą decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. "W Polsce mamy 14 miejsc światowego dziedzictwa. Na sesji zorganizowanej między 2 a 12 lipca w Krakowie będziemy starali się o wpis 15., dotyczący podziemi w tarnowskich górach. To dawne kopalnie ołowiu, srebra i cynku" - zapowiedział Gliński.

 

Podpisanie porozumienia w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa odbyło się 19 kwietnia w paryskiej siedzibie UNESCO. Umowę podpisali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ze strony polskiej oraz dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova. Pełnomocnikiem MKiDN ds. organizacji sesji jest wiceminister kultury Magdalena Gawin.

 

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu, a także Forum Młodych Profesjonalistów oraz - organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO - Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, a także Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.


Organizatorzy sesji kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrod

Organizatorem 41. sesji z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje ją we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa.

Z ramienia MKiDN organizatorem wykonawczym i koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa; przewodniczącym sesji będzie prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

 

UNESCO Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury jest organizacją współpracy wielostronnej w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji. Należy do niej obecnie 195 państw. Podczas forów UNESCO wypracowywane są programy współpracy międzynarodowej i normy prawne w formie konwencji, zaleceń czy deklaracji.

 

Międzynarodowy Komitet Światowy Dziedzictwa Kulturalnego i Naukowego tworzy 21 krajów wybranych spośród wszystkich państw, które ratyfikowały "Konwencję UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" z 1972 r. Rządy państw-stron wyznaczają członków Komitetu na 6-letnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne. Obecnie w jego skład wchodzą: Angola, Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Liban, Peru, Portugalia, Republika Korei, Tunezja, Turcja, Wietnam, Zimbabwe, Zjednoczona Republika Tanzanii oraz Polska, która jest członkiem Komitetu po raz drugi w historii działania tego organu. Obecna kadencja trwająca od 2013 r. zakończy się w październiku 2017 r.

Na liście światowego dziedzictwa znajdują się zabytki architektury i urbanistyki, pomniki przyrody, formacje geologiczne i ekosystemy, a także krajobrazy kulturowe. Obecnie są to 1052 dobra w 165 państwach.

 

Popularne

Obrazek
28.09.2010

DUETY W BUDAPESZCIE

po raz trzeci z dużym powodzeniem

Zobacz więcej
Obrazek
10.09.2010

NOWY SEZON TEATRALNY ZA PASEM!

Szanowni Widzowie! Już 16 i 17 na Scenie Pod Ratuszem "Wszystko o mężczyznach", a na Dużej Scenie 24, 25, "Disneyland" wg prozy Stanisława Dygata. Pytajcie o bilety i rezerwujcie miejsca: tel. 126802112, 124215016, rezerwacja@ludowy.pl.

Zobacz więcej
Obrazek
02.08.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 2/ZP/2010 - „Obsługa techniczna prób i spektakli teatralnych oraz montaż i demontaż dekoracji”, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę : „ANTRAKT” Benedykt Banach

Zobacz więcej